Di dalam cawangan Kecemerlangan Akademik MRSM Kepala Batas terdapat lima (5) jabatan akademik iaitu Jabatan Sains, Jabatan Bahasa, Jabatan Matematik, Jabatan Sains Sosial dan Jabatan Pendidikan Islam. Manakala Pusat Sumber Pembelajaran (PSP), Unit Peperiksaan dan Penilaian Maktab (UPPM) dan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) juga dikawalselia oleh Timbalan Pengetua (Kecemerlangan Akademik), Pn. Che Azura binti Che An. Objektif utama cawangan ini adalah untuk memastikan setiap pelajar mendapat kelulusan cemerlang A bagi setiap subjek di dalam peperiksaan SPM dan PT3. Berikut adalah di antara jawatankuasa di bawah seliaan cawangan ini :

Jawatankuasa Program Gemilang SPM

Jawatankuasa Program Gemilang PT3

Jawatankuasa Kemahiran Asas Tingkatan 1 (KAT1)

Jawatankuasa Kursus Kemahiran Berfikir (KKB)

Jawatankuasa Kursus Amalan Belajar (KAB)

Jawatankuasa Schoolwide Enrichment Model (SEM)

Jawatankuasa Kemahiran Insaniah dan Kemahiran Subjek (KIKS)

Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Jawatankuasa MARA Intensive Gifted & Talented Youth Programme (MIGTY)

 

Carta Alir Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

 

 _______________________________________________________________________________________